ลงพื้นที่ครั้งที่ 8 ช่วยงานวัดวันที่ 2

ในการลงพื่นที่ครั้งนี้กลุ่มผมได้ลงไปช่วยทางศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนบ้านหุบรักจัดงานการละเล่นที่

วัดหุบรัก ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อนำเงินเข้าวัดเป็นวันที่สอง

เป็นการเล่นวงล้อหมุนนำโชคโดยมีชาวบ้านเข้ามาเล่นกันเป็นจำนวนมากเหมือนเดิม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรณีศึกษา : ศูยน์การเรียนรู้บ้านหุบรักความเห็น (0)