น้ำหมักชีวภาพ

นํ้าหมักชีวภาพ

คือ น้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการหมักเศษซากพืช ซากสัตว์ หรือสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่หาได้ในท้องถิ่นด้วยจุลินทรีย์จำเพาะ ซึ่งอาจหมักร่วมกับกากน้ำตาลจุลินทรีย์ EM

ขั้นตอนการน้ำหมักชีวภาพ

เตรียมถังเปล่าไว้ใส่น้ำหมัก


นำเศษผักต่างๆที่ได้มาใส่ลงไป ประมาณ 2-3 กิโลกรัม


ผักต่างๆที่ใส่ลงไปในถัง


กากน้ำตาลที่เตรียมไว้

เทใส่กากน้ำตาล ให้เท่าปริมาณของผัก 2-3 กิโลกรัม


ใส่น้ำเปล่าลงไป 2-3 กิโลกรัม

เทน้ำลงไปในถัง


ผสมจุลินทรีย์ EM กับน้ำเปล่า


เทจุลินทรีย์ EM ลงไป


ค้นให้เข้ากัน


ลักษณะของน้ำหมักที่ ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว


ปิดฝาถังให้สนิทแล้วเก็บไว้ในที่ร่ม


ห้ามเปิดฝาถัง แล้วเก็บประมาณ 2-3 เดือน ก็จะน้ำหมักชีวภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษากลุ่มชุมชนปลักสะแกหมู่2ความเห็น (0)