ลงชุมชนครั้งที่9 ประเพณีวัฒนธรรมลาวครั่งโพรงมะเดื่อ

ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก:กรณีศึกษาชาติพันธุ์ลาวครั่ง สาขาการพัฒนาชุมชน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน2560 ที่ผ่านมากลุ่มเราได้ไปดูงานแห่ธงสงกรานต์เหมือนครั้งที่เเล้วแต่ครั้งนี้เป็นพิธีปิดของงานแห่ธงสงกรานต์ตำบลโพรงมะเดื่อโดยจะมีขบวนแห่งานตอนเวลา 17:00 น. โดยสถานที่จุดรวมขบวนจะเริ่มตั้งแต่โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม นอกจากมีการเดินขบวนแห่ธงสงกรานแล้วก็ยังมีการรำโชว์ด้วย โดยนางรำของแต่ละหมู่บ้านจะรำแห่ขบวนของตนเองไปในขบวนจะมีนางสงกรานของแต่ละหมู่บ้านอุ้มเงินผ้าป่าที่หามาได้ไว้ไปถวายวัดโพรงมะเดื่อ และจะมีการละเล่นอีกอย่างหนึ่งคือ การตั้งเสาธงสงกรานของแต่ละหมู่บ้านก็ยังมีการเย้อเสาธงของตนเองระหว่างแห่ธง


(รถขบวนนำขบวนแห่ธง)

(การรำขบวนแห่ธงสงกรานต์โพรงมะเดื่อ)

(การรำขบวนแห่ธงสงกรานต์โพรงมะเดื่อ)

(การรำขบวนแห่ธงสงกรานต์โพรงมะเดื่อ กลุ่มเราช่วยในการขบวนแห่ธงสงกรานต์ด้วย)

(ขบวนแห่ธงสงกรานต์)

(ขบวนแห่ธงสงกรานต์)

(ขบวนแห่ธงสงกรานต์)


(ขบวนแห่ธงสงกรานต์)


(ขบวนแห่ธงสงกรานต์และกลุ่มเราไปช่วยเสริฟน้ำ)


(ขบวนแห่ธงสงกรานต์ของมหาวิทลัยราชภักนครปฐมนำชาวสีลังกามาร่วมขบวนด้วย)

(ขบวนแห่ธงสงกรานต์)

(ขบวนแห่ธงสงกรานต์)

(พิธีการตั้งธงสงกรานต์

(ธงสงกรานต์ที่ตั้งแล้ว)

(นางสงกรานต์ของแต่ละหมู่บ้าน)

(ประเพณีเย้อธงก่อนจะนำธงไปตั้ง)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประเพณีวัฒนธรรมลาวครั่ง ตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)