วิกฤตการณ์เงินโลก&วิกฤตการณ์พลังงาน

วิกฤตการณ์เงินโลกในอนาคตมีแนวโน้มรุนแรงกว่าเดิมหรือไม่ เพราะเช่นไร

การที่ประเทศตลาดเกิดใหม่ที่สำคัญหลายประเทศยังคงมีเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความกังวลในการบรรลุเป้าหมายการลดความยากจนและกระจายความมั่งคั่ง เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกตลอดทศวรรษที่ผ่านมา การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ เติบโตขึ้นและยังมีส่วนช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะประสบความสำเร็จ วิกฤตการณเงินโลกจึงมีแนวโน้มที่รุนแรงกว่าเดิม เพราะว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัว และความเสี่ยงทางด้านความโกลาหลทางการเงิน ในยุคที่ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมสูงขึ้น ยังคงอยู่


การเตรียมตัวเพื่อรับผลกระทบต่อวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ

วิกฤตการณ์พลังงาน หมายถึง แหล่งพลังงานธรรมชาติประเภทสร้างทดแทนใหม่ไม่ได้ เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติกำลังขาดแคลน จวนเจียนจะหมดโลก ความร่อยหรอของแหล่งพลังงานจะทำให้พลังงานยิ่งมีราคาแพงมากขึ้น ความหวาดวิตกว่าพลังงานจะหมดโลก มีราคาแพง ทำให้มนุษย์รู้สึกว่าเกิดวิกฤตพลังงานที่ต้องเร่งแก้ไขจัดการ ป้องกัน


ผลกระทบ

ผลจากการใช้พลังงานมาก ทำให้โลกเกิดอาการร้อนผิดปกติที่เรียกว่าปฏิกริยาเรือนกระจก และเกิดรูโหว่ในบรรยากาศชั้นโอโซนที่ก่อผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ ทำให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังเพิ่มมากขึ้น ความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ ฤดูกาลเพิ่มมากขึ้น


การป้องกันแก้ไข

1.การรู้จักใช้พลังงานอย่างประหยัด

2.การปลูกฝังให้รู้คุณค่าของพลังงาน ตะหนักถึงประโยชน์ และความสำคัญของพลังงาน

3.การเลือกการทำงานในรูปแบบการประหยัดพลังงาน

4.การพัฒนาพลังงานชนิดอื่นมาใช้ทดแทน

5.ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ในการปลูกป่า เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน และมลพิษทางอากาศ

แหล่งที่มา : http://piyawat0818.blogspot.com/2014/06/blog-post_... สืบค้นเมื่อวันที่ 2 พฤศภาคม 2560

แหล่งที่มา : http://www.worldbank.org/th/news/press-release/201... สืนค้นเมื่อวันที่ 2 พฤศภาคม 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเงินความเห็น (0)