พระอภัยให้ข้อคิด 67

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


เล่าเรื่องมังคลาโดนยุยงจากบาทหลวงให้ไปตีเมืองลังกาคืน มังคลาชวนน้องทั้งสามเข้าช่วยรบด้วย แต่อาจารย์ของน้องทั้งสามว่าไม่ควรเพราะเป็นการสู้รบกับพ่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของลูก ๆ ดังนั้นวลายุดา วายุพัฒน์และหัสกัน จึงวางตัวเป็นกลาง แกล้งยกทัพไปลังกาแต่จะช่วยฝ่ายแม่ตีทัพมังคลา ฝ่ายนางรำภา ยุพาผกาและสุลาลีวันดูแลเมืองแทนเจ้าเมืองคือสุดสาครที่มาร่วมจัดงานศพนางมณฑาอยู่เมืองผลึก ก็จัดกองทัพสู้กับกองทัพมังคลา และรีบส่งสารถึงสุดสาครที่...เมืองผลึก ศรีสุวรรณให้สุดสาครกลับเมืองลังกา ระหว่างทางได้รับสารจากวายุพัฒน์เรื่องดาบวิเศษและจะลักเอาให้ได้ พอสุดสาครถึงเมืองลังกาแล้วก็ออกรบกับทัพมังคลา นางเสาวคนธ์คลอดลูกชายในวันออกรบชื่อนรินทร์รัตน์ผลมังคลาแตกทัพเสียใจ หลบไปคอยทัพหนุนจะมาช่วย เมื่อทัพต่าง ๆ ที่เป็นเมืองขึ้นของเมืองกำพลเพชรมาถึงก็ยกออกมาตีอีกครั้ง พอทัพเหล่านั้นรู้ว่านางกฤษณาหลงผัวหนุ่มน้อยจึงเกณฑ์มาช่วยโดยไม่ชอบธรรมจึงเลิกช่วยต่างกลับไปเมืองของตน


ฝ่ายสุดสาครเห็นกองทัพมากจึงแต่งสารลงเรือเร็วไปแจ้งศรีสุวรรณ สินสมุท หัสไชยทั้ง 3 ทัพยกมาเมืองลังกา พระอภัยก็นำเหล่าลูกศิษย์กลับไปอยู่เขาสิงคุตร์ ส่วนวายุพัฒน์พายักษ์ไปอยู่กับมังคลา ต่อมาแย่งดาบวิเศษเอาไว้ มังคลาขอคืนก็บอกว่าได้แต่ต้องเลิกทัพกลับไปและไม่มาตีเมืองลังกาอีก มังคลาโกรธบุกชิงดาบ วายุพัฒน์ถอยไปลงเรือของตนได้ ฝ่ายวลายุดา วายุพัฒน์และหัสกัน เข้าร่วมตีทัพมังคลา ศรีสุวรรณเห็นได้ทีก็ร่วมรบจนทัพมังคลาแตกพ่ายไป ฝ่ายลูกทั้ง 3 คนเข้าขอขมาโทษ ศรีสุวรรณ ศรีสุวรรณพาลูกและหลานไปเฝ้าพระอภัย ณ เขาสิงคุตร์ เมื่อกองทัพถูกตีแตกแล้วมังคลาและบริวารไปทางทิศหรดี นางกฤษณาคลอดลูกแฝด 3 คนชื่อ เทวสินธุ์ เทพจินดา ราเมศร์ แล้วนางกฤษณากระโดดน้ำตาย ฝ่ายมังคลาไปถึงเกาะกาหวี ไร้คน เพราะผีห่ากินหมด ต่อมาคนในเมืองกำพลเพชรออกตามหาเจอเชิญมังคลากลับเมือง มังคลารับคำแล้วจึงให้ลูกทั้งสามอยู่เกาะกาหวีนั้นแล้วตนเองกับบาทหลวงก็ออกเดินทางถึงเมืองสำปันนา ท้าวรายาเจ้าเมืองชอบใจให้พักอยู่ มังคลาได้ลักลอบได้เสียกับลูกสาวเจ้าเมืองชื่อนางดวงแขนั้นแล.
………………………………
บรรณานุกรม
สุนทรโวหาร ( ภู่ ),พระ,2329-2398. ( 2555 ). พระอภัยมณี.
กรุงเทพ ฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ ( 2006 ).

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)