พระอภัยให้ข้อคิด 65

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ฝ่ายมังคลาหนีไปกับบาทหลวงได้เมียเป็นลูกสาวนางเซียมวิไล เศรษฐีม่ายแล้วลงเรือไปถึงเมืองกำพลเพชร พอดีเจ้าเมืองชื่อรามเดชตาย เมียเจ้าเมืองชื่อกฤษณาครองเมือง มังคลาขออยู่เป็นบุตรบุญธรรมต่อมาเป็นผัวลับของนาง มังคลาได้ดาบวิเศษฟันใครจะลุกเป็นไฟไหม้ปะทะดาบใครเขาจะสู้ไม่ได้ดาบอ่อนลง
ฝ่ายวลายุดาหนีไปทางทิศใต้อยู่เมืองสินชัยกับอาจารย์เจนธนูได้นางบุญจารีลูกสาวเศรษฐีและได้นางกรีกุนลูกสาวพราหมณ์อีกคนและได้ครองเมืองสินชัยเพราะเจ้าเมืองปกครองไม่เป
...็นธรรม ส่วนอาจารย์แต่งตั้งให้เป็นอุปราช
ฝ่ายวายุพัฒน์หนีไปกับอาจารย์สุริยันต์ไปด้านทิศตะวันออกอยู่เมืองเซ็นกับพวกแขกทมิฬมีท้าวกบิลครองเมือง ทุก 3 ปี ท้าวกบิลจะหาคน 1 คนมาให้ยักษ์กิน พอยักษ์มาเจอวายุพัฒน์กลัว เพราะวายุพัฒน์มีพลังผีเสื้อน้ำ วายุพัฒน์จึงจับเอายักษ์เป็นพาหนะเจ้าเมืองยกลูกสาวชื่อศศิธรให้แต่งงานกับวายุพัฒน์ส่วนอาจารย์ตั้งเป็นอุปราช
ฝ่ายหัสกันหนีไปทางทิศเหนือกับอาจารย์สุบันเยหมอผีถึงเมืองอินตรา ท้าวมูลาเจ้าเมืองเป็นฝีสุบันเยรักษาแจ้งว่าจะต้องตาย เจ้าเมืองโกรธจับหมอสุบันเยเข้าขังคุก สุบันเยท่องคาถาล่องหนออกมาจับเจ้าเมืองฆ่าเสีย หัสกันกับอาจารย์หนีไปหลบที่ศาลเจ้า เทพเจ้าบอกให้ไปทางทิศตะวันตกจะมีโชคลาภ ไปเจอ เวชายันกับนางวันชายาเมืองสุลาลัย ถูกอาชิงสมบัติ จึงช่วยเวชยันให้ได้ครองเมืองสุลาลัยนั้นแล.
………………………………
บรรณานุกรม
สุนทรโวหาร ( ภู่ ),พระ,2329-2398. ( 2555 ). พระอภัยมณี.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)