เมื่อได้อ่านหนังสือรวมปริทรรศน์ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในคอลัมป์ที่เกี่ยวกับข่าวนวัตกรรมสมัยใหม่ ก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นยิ่งนัก ที่เด็กไทยสมัยใหม่รู้จักคิดประดิษฐ์ ทดลอง จนได้สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่ง สามารถนำมาใช้ประโยชน์มากมาย    และที่สำคัญ จะทำให้ประเทศอื่นๆ ได้รู้บ้างว่าประเทศไทยก็มีดีเหมือนกัน