KM-HU : ประทับใจเพื่อนร่วมงาน "คุณรจเรข"

บอย สหเวช

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 เรื่อง "แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ด้านการจัดการ
ความรู้ในองค์กร" วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549
ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
................................................................

  กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน
หัวข้อเรื่อง "จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน"

ผู้เล่าเรื่อง


 เรื่องเล่ากลุ่มที่ 1  เรื่องเล่าที่ 4

ผู้เล่า : คุณพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน

จาก :  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


เรื่อง : ประทับใจเพื่อนร่วมงาน "คุณรจเรข"

เรื่องเล่าพอสังเขป

   คุณรจเรข เป็นคนที่ไม่เคยรู้เรื่องงานนั้นเลย เป็นคนที่มีความเอาใจใส่ เรียนรู้งานได้เร็ว เป็นคนมีความอดทนสูง มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแบ่งปันความรู้ในองค์กร มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบ และมุ่งมั่นในการทำงาน


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

- ความเอาใจใส่ต่องาน
- ประสานความเข้าใจในองค์กร

คุณลิขิต

- คุณพิชญธิดา  ศรีธิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณอำนวยประจำกลุ่มที่ 1

- คุณอุไรวรรณ สิงห์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ถ่ายภาพ

- คุณประธาน สายคำ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                                                                                           บอย สหเวช
                                                                                           23 พ.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#people#mapping#goodnews#km-hu

หมายเลขบันทึก: 62756, เขียน: 24 Nov 2006 @ 12:20 (), แก้ไข: 10 Jun 2012 @ 20:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)