ปฐมนคร

เปิดบ้าน อ่านเมือง "ปฐมนคร"

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560ที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่45 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งภายในงานได้มีการเปิดตัวหนังสือ "ปฐมนคร" ดิฉันจะขอแนะนำให้รู้จักกับหนังสือเล่มนี้ค่ะ

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสและบาง มี 32 หน้ามีรูปภาพประกอบและคำบรรยาย กำลังพอเหมาะ เป็นหนังสือเล่มสีน้ำตาลอ่อน


หนังสือ ปฐมนคร พิมพ์ครั้งแรก เมื่อเดือน มกราคม 2560 จำนวนที่พิมพ์ มีเพียงแค่ 1,000 เล่มเท่านั้น จัดทำโดย คณะผู้ประสานงานอุทยานทวารวดี เนื้อหาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของปฐมนคร เริ่มต้นตั้งแต่พุทธศักราช 300 พระเจ้าอโศกมหาราชส่งพระโสณะและพระอุตระเป็นสมณทูตมาเผยแพร่พุทธศาสนา พุทธศักราช 350 มีการสร้างพระธมเจดีย์เป็นศิลปะรูปทรงสาญจิ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกฐาตุแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมา พุทธศักราช 1000 - 1700 นครปฐมเติบโตเป็นมหานคร ศูนย์กลางธรรมทวารวดี พุทธศักราช 1897 มีผู้อพยพย้ายบ้านสร้างศรีอโยธยาเมืองใหม่

พลิกฟื้นพระพุทธศาสนา พุทธศักราช 2374 รัชกาลที่ 4 ได้โปรดฯให้สร้าง "พระราชวังปฐมนคร" ต่อมา พุทธศักราช 2398 พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ ชุด "ขุดคลองลัด" พุทธศักราช 2438 มีการการจัดตั้ง "มณฑลนครไชยศรี" หลังจากนั้นก็มีการให้นักโทษมาสร้างเมืองนครปฐม สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพมีความเห็นให้ปั้นรูปนักโทษเพราะ นักโทษเป็นคนสร้างด้วยแรงนักโทษ


ดิฉันแนะนะว่าให้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดู และลองอ่านให้น้องๆเพื่อนๆ ครอบครัวของเราให้ได้ฟัง เพราะหนังสือเล้มนี้มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ใครที่ขับรถผ่าน จังหวัดนครปมก็สามารถที่จะแวะเข้าไปกราบองค์พระเจดีย์ ถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมไปหาอ่านกันนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฐมนครความเห็น (0)