​บันทึกที่ค้างมา : บัณฺฑิตน้อยบ้านคอกช้าง

ยินดีกับการจัดกิจกรรมดี ๆ ของโรงเรียนบ้านคอกช้าง

หลังจากคุณมะเดื่อห่างหายจากหน้าโกทูโน

ไปหลายเวลา สืบเนื่องด้วยภารกิจต่าง ๆ

รวมทั้ง โน้ตบุ๊คคู่ใจมีอันต้องเป็นไป จึงได้แต่

ส่งอนุทินมาบอกข่าวกล่าวอ้างว่ายังคิดถึง

มิตรรักแฟนเพลงทุก ๆ คนอยู่เสมอ

ตลอดเวลามีเรื่องราวต่าง ๆ ที่อยากจะ

แบ่งปัน บอกกล่าวให้เพื่อน ๆได้รับทราบ

กันก็มากมาย แต่ก็ต้องยุติไปด้วยเหตุผล

ดังกล่าว มาวันนี้ โน้ตบุ๊คยังไม่ได้ซ่อม

แต่ก็พอจะฝืน ๆ ได้ จึงขอส่งบันทึกที่ยัง

ติดต้างกันมา แบบทยอย ๆ ไปกันก่อนละกัน

นะจ๊ะ ขอเริ่มด้วยบันทึกแรกนี้จ้ะ

" บันทึกที่ค้างมา : บัณฺฑิตน้อยบ้านคอกช้าง"ย้อนหลังไปเมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

คุณมะเดื่อได้มีโอกาสไปที่โ่รงเรียนบ้านคอกช้าง

ซึ่งมี ผอ.ปิยะกุล อรรถวุฒิกุล หนึ่งใน blogger โกทูโนของเรานี้ทำหน้าที่

เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน วันนั้น ที่โรงเรียนบ้านคอกช้างได้

จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบชั้น ม.๓ ป.๖

และ อนุบาล ๒ (บัณฑิตน้อย) ในกิจกรรมนี้มีนักเรียน

และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย ทุกคนมีใบหน้าที่

ยิ้มแย้มแจ่มใส แสดงความชื่นชมยินดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้


ในภาพอาจจะมี 2 คน


โรงเรียนบ้านคอกช้าง อยู่ศุนย์ ฯ บ่อนอกเช่นเดียวกับโรงเรียนของคุณมะเดื่อ

เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่นหลายรางวัลต่อเนื่องกันมา

ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจ รวมพลังของคณะครูและผู้ปกครอง

โดยเฉพาะ ผอ.ปิยะกุลที่ได้นำพาการศึกษาของโรงเรียนไปสู่

เป้าหมายอีกทั้งยังใช้การบริหารงานที่มุ่งสู่..."ครูศตวรรษที่ ๒๑"

อย่างไม่ย่อท้อ ตลอดเวลาที่ทำหน้าที่ผู้นำของโรงเรียนนี้

อีกอย่างหนึ่งที่คุณมะเดื่อชอบก็คือ การจัดบรรยากาศภายนอก

ในบริเวณโรงเรียน ที่ร่มรื่น สวยงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้

ภายนอกที่น่าชื่นชมยิ่งในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ


ขอเป็นกำลังใจให้กับ ผอ.ปิยะกุล และคณะครูของโรงเรียนบ้านคอกช้าง

ให้มีพลังกาย พลังใจขับเคลื่อนการศึกษานำพานักเรียนไปสู่อนาคต

และความเจริญรุ่งเรือง เพื่อเป็นกำลังของชาติตลอดไปจ้ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ใต้ฟ้าเมืองไทยความเห็น (0)