ว่าที่ พ.ต. ดำริห์ ติยะวัฒน์

รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ รักษาการใจตำแหน่ง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน
สำนักงาน กศน.
Usernamedamri-tw
สมาชิกเลขที่30606
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

ว่าที่ ร.อ.ดำริห์ ติยะวัฒน์ อายุ 52 ปี อายุราชการ 28 ปี
คุณวุฒิสูงสุด ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม .
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่งเลขที่ ****
สถานศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์
รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 ขั้น