เปิดบ้านอ่านเมืองปฐมนคร

สำหรับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่หน้าสนใจมากสำหรับผม เพราะจะบอกถึงประวัติความเป็นมาของเมืองนครปฐม ผมได้รับหนังสือเล่มนี้มาจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ผมได้เข้าไปฟังเกี่ยวกับเรื่อง ปฐมนคร เค้าได้แจกหนังสือมาให้คนละ 2เล่ม แต่ผมสนใจในเรื่องนี้มาก เลยเอามานำเสนอคับย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2300 เมื่อครั้นอยุธยา มีชื่อใหม่คือ “กรุงเทพวารดีศรีอโยธยา ” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้ ภายในหนังสือเล่มนี้นั้นถูกแบ่งออกเป็น 4 บทใหญ่ๆที่สำคัญด้วยกัน ซึ่งในแต่ละบทนั้นก็จะกล่าวถึงในเรื่องที่แตกต่างกันออกไป โดยในหนังสือเล่มนี้นั้นจะเล่าเรื่องผ่านรูปภาพเป็นส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่ค่อนข้างกระชับอ่านแล้วไม่รู้สึกว่ายืดเยื้อหรือน่าเบื่อ เพราะใช้ภาษาค่อนข้างรัดกุมทำให้เข้าใจได้ง่าย และมีรูปภาพประกอบที่สวยงามน่าสนใจและนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติในหนังสือเล่มนี้ ผมอยากให้คนที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับ ปฐมนคร เปนหนังสือที่ดีและมีประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังอย่างมากคับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัปดาห์หนังสือความเห็น (0)