​พระอภัยให้ข้อคิด 41

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


เล่ามาถึงนางสุวรรณมาลีรอคอยสองกุมารอยู่ในค่ายนอกกำแพงเมืองลังกา แล้วเห็นหัสไชยมาแจ้งข่าวว่า แย่แล้วพี่สุดสาครต้องมนต์หลงเสน่ห์นางลังกาเข้าอีกคน
ยิ่งทำให้นางสุวรรณมาลีแค้นเคืองและหึงหวงสามีด้วย จึงสั่งกองทัพบุกประชิตประตูเมืองลังกา ฝ่ายนางละเวงรู้ทาง ยิ่งแกล้งให้นางโกรธหลังเป่ามนต์พระอภัยให้หลงรักแต่นางแล้วก็พาพระอภัยออกมาดูทัพเมืองผลึกพร้อมให้บอกเลิกทัพกลับเสียที
นางสุวรรณมาลีเห็นสามีเหมือนถูกมนต์สะกดอย่างนั้นก็ทั้งสงสารทั
้งแค้นแน่นอกหายใจไม่ออกเป็นลมต้องกลับไปที่ตั้งทัพที่เดิมเมื่อนางฟื้นแล้ว นางต่างรีบปรึกษาบริวารแล้วทำจดหมาย 2 ฉบับเพื่อส่งไปเมืองรมจักรและเมืองการเวก ทั้งสองเมืองรู้เรื่องราวแล้วส่งกองทัพเรือมุ่งตรงมาเมืองลังกาเพื่อช่วยกันอีกแรง โดยนำครูเฒ่ามีวิชาอาคมจากเมืองการเวกมาด้วยเพื่อได้ช่วยกันแก้ไขต่อไป
……………………..
บรรณานุกรม
สุนทรโวหาร ( ภู่ ),พระ,2329-2398. ( 2555 ). พระอภัยมณี.
กรุงเทพ ฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ ( 2006 ).

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)