ไม่ได้กลัวว่าเธอ…จะลืมฉัน
เพียงแค่หวั่นกับคนที่เธอคบหา
ไม่ได้กลัว…จะเสียน้ำตา
แต่กลัวเสียเวลา…กับการเฝ้ารอ
ไม่ใช่ไม่เชื่อ…ในสัญญาที่เธอให้
แต่บางครั้ง…มันหวั่นใจ…จนเกิดอาการท้อ
หรือว่ารัก…ที่ฉันให้เธอ…อาจจะยังไม่เพียงพอ
หรือไม่ก็…เธอไม่ได้รัก…ฉันจริง

จิราพร - แต่ง