เอดส์ บริบทที่เปลี่ยนไป กับความเข้าใจที่มากกว่าเดิม

บริบทที่เปลี่ยนไป คือการเพิ่มความเข้าใจให้ผู้คนที่อยู่รายรอบ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

ผมได้มีโอกาส ช่วยงานการลดปัญหาเรื่องโรคเอดส์ มีแนวความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปจากแต่เดิมในบางประเด็น

โดยเฉพาะประเด็นของการลดการตีตรา กีดกัน ให้ผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อนี้ มีโอกาสได้อยู่ในสังคมอย่างภาคภูมิและเข้าถึงบริการต่างๆ อย่างเท่าเทียมในสังคม

บริบทที่เปลี่ยนไป คือการเพิ่มความเข้าใจให้ผู้คนที่อยู่รายรอบ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงช่องทางการติดต่อ ที่ไม่ใช่แต่เห็นหน้ากันก็ติดเชื้อได้ คือยังเป็นเพื่อนกันได้ เป็นเพื่อนบ้านได้อย่างสงบสุข ความเป็นพี่น้องก็ยังคงอยู่ไม่มีสิ่งใดทำให้ความสัมพันธ์นี้ลดลง

ยิ่งในระยะหลัง ยาต้านไวรัสมีประสิทธิผลที่ดีมาก มากจนทำให้ไม่มีอาการ ร่างกายแข็งแรง เหมือนคนปกติโดยทั่วไป หรืออาจจะแข็งแรงกว่าด้วย เพราะดูแลสุขภาพตนเองอย่างดี

คนเป็นหวัดแล้วไม่สวมหน้ากากป้องกัน ยังมีโอกาสแพร่เชื้อหวัด และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพวกเรามากกว่าเลยนครับ

....

หมอสุข


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หมอสุขแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (0)