สะท้อนบทเรียน : กระบวนกรในการอบรม KM Note taker

การเขียนแบบง่ายๆไสตล์ ..คุณลิขิต หากมีใจรัก เราเป็นคุณลิขิตได้แน่นอน

การจัดอบรม KM Note taker

27 มีนาคม 2560 ที่โรงแรวอวานี ขอนแก่น

การจัดห้องมีทั้งหมด 3 ห้อง

 • ห้องที่ 1 กระบวนกร คือ พว กรรณิกา ชาธรรม พว วีระวรรณ อึ้งอร่าม และ พว กชกร ผลาชีวะ
 • ห้องที่ 2 กระบวนกร คือ พว เรวัฒน์ เอวุฒิวงศา พว สุภาพ อิ่มอ้วน พว ทิพวรรณ เทพจั้ง พว จุฑาพร บุญมาตย์
 • ห้องที่ 3 กระบวนกร คือ พว พนอ เตชะอธิก พว คำหยาด ไพรี พว ถาวร ภาวงศ์

การสะท้อนบทเรียน การเป็นกระบวนกร note taker

 • สะท้อนบทเรียน โดย พว กรรณิกา ชาธรรม 20170408151918.pdf
 • สะท้อนบทเรียน โดย พว สุภาพ อิ่มอ้วน 20170408152417.pdf
 • สะท้อนบทเรียน โดย พว ถาวร ภาวงศ์ 20170408153312.pdf

ถอดบทเรียน การเป็นกระบวนกรที่ดี

การเป็นกระบวนกรที่ดี เริ่มจากการประชุมทำความเข้าใจ วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม ผ่านผู้นำที่มีประสบการณ์ในการจัด KM มีการสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การคัดเลือกวิทยากรที่เคยมีประสบการณ์การเป็น Note takerมาก่อน ทำให้เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ได้ไม่ยาก นอกจากนี้ทีมกระบวนกร ได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน มีการเตรียมความพร้อม ทั้งก่อนจัดกิจกรรมและในวันทำกิจกรรม ทดลองใช้สื่อในการสอน ทำให้กระบวนการจัดอบรมในแต่ละขั้นตอนไหลลื่นไปด้วยดี เมื่อทำกิจกรรมจริงวิทยากรมีความมั่นใจ ผู้เข้าร่วมอบรมดูมีความสุข ทำให้ผลลัพธ์การอบรมดี ทุกคนได้ความรู้เกินความคาดหวัง ทำให้กระบวนกรมีความสุขไปด้วย

ทีมวิทยากร ได้ถอดบทเรียน การเป็น note taker

ถอดบทเรียน คุณลิขิตในฝัน
สรุป

 • การเตรียมงานดี
 • มีทีมที่ดี
 • กระบวนกรดี
 • สถานที่ดี

ทำให้ผู้เข้าอบรมผ่อนคลาย สามารถเรียนรู้ตามกระบวนการจัดอบรมได้อย่างลื่นไหล แต่อย่างไรก็ตามผู้เข้าอบรม ต้องไปลองฝึกฝนการเขียน อย่างน้อย ให้สามารถสรุปบทเรียนได้ แล้วค่อยถอดบทเรียนอีกที ก่อนที่จะฝึกสกัดบทเรียนต่อไปนะคะ ในฐานะผู้นำทีมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ รู้สึกมีความสุขเช่นกัน ทำให้ทั้งทีมกระบวนกรและผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ

ขอขอบคุณ

 • รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รศ. นพ. บัณฑิต ชุมวรฐายี
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผศ. ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์
 • ทีมวิทยากรทุกท่าน

..................

อุบล จ๋วงพานิช บันทึก

8 เมษายน 2560 เวลา 16.01

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน APN: Oncologyความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เห็นการทำงานแล้วมีความสุข

ต่อไปมีกิจกรรมแบบนี้บอกบ้างนะครับ

จะไปช่วยครับ

คิดถึงอาจารย์เหมือนกันค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่แก้ว

น้องกลับมาอยู่กำแพงแสน

เป็นนักวิชการอิสระ

มาดูแลแม่ที่กาญจนบุรีครับ

มีโอกาสไปแถวขอนแก่นจะไปทักทายครับ