อุบะ - กรรเจียกจอน - kanzashi

ในภาพอาจจะมี 1 คน

หลังจากพิจารณาอยู่หลายรอบจึงพอสรุปได้อีกว่า ลายเส้นของกรรเจียกจอนนั้น เดิมทีอาจเป็นส่วนหนึ่งของตัว อุบะ(พู่พวงดอกไม้ห้อยชฎา) ก็เป็นได้

เมื่อพิจารณาจากภาพประกอบบนสุดทางด้านซ้าย-ขวา จะเห็นว่า เดิมทีส่วนทีเป็นตัวกรรเจียกจอนถูกแทนที่ด้วยดอกไม้ทัดหู(เส้นสีน้ำเงินบน) จากนั้นจึงตามด้วยสายพู่ลักษณะคล้ายลูกปัดกลมร้อยเป็นแถวยาวห้อยลงตามหลังเส้นใบหู(เส้นสีน้ำเงินล่าง) ดังนั้น ลายเส้นกรรเจียกจอน จึงน่าจะมีที่มาจากพวงพู่อุบะก็เป็นได้

ภาพประกอบชุดล่าง เป็นการเทียบเคียงลักษณะของ อุบะ(พู่พวงดอกไม้ห้อยชฎา) กับ kanzashi(ปิ่นปักผมของญี่ปุ่น)


ในภาพอาจจะมี การวาดรูป

จำลองลายเส้นกรรเจียกจอน
ภาพซ้าย - ใบไม้ทัดหูมีสายพู่ห้อย ที่ปลายพู่ผูกใบไม้ซ้อน๒ใบ
ภาพขวา - องค์ประกอบคล้ายภาพแรกแต่มีดอกไม้ทัดหูเพิ่ม

ส่วนปลายของกรรเจียกจอนซึ่งมีลักษณะช้อนงอนขึ้นเป็นลายกนกนั้น แต่เดิมนั้นรูปใบไม้ที่ซ้อนกันอยู่เป็นส่วนปลายพู่ของกรรเจียกจอน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตรกรรมลำลอง(Siam Traditional Modern Art)ความเห็น (0)