ผลการวิจัยการดื่มน้ำก่อนอาหาร...ช่วยลดน้ำหนักได้ .....

ผลการวิจัยระบุการดื่มน้ำก่อนอาหาร...ช่วยลดน้ำหนักได้........

ผลการศึกษาวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่า การดื่มน้ำก่อนอาหารสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ เนื่องจากน้ำไม่มีแคลอรี่และการดื่มน้ำทำให้เรารู้สึกอิ่ม
นักวิจัยจากรัฐ Virginia พบว่าหากดื่มน้ำสองแก้วก่อนอาหาร จำนวนสามครั้งต่อวันจะช่วยลดน้ำหนักลงได้เฉลี่ย 5 ปอนด์ และได้มีการนำเสนอผลการวิจัยดังกล่าวนี้ที่งานประชุมของสมาคมนักเคมีแห่งชาติอเมริกันที่เมืองบอสตันไปแล้ว

พวกเขาได้ทำการทดสอบกับผู้สูงอายุจำนวน 48 รายโดยแบ่งผู้ถูกทดสอบออกเป็นสองกลุ่ม ใช้เวลาศึกษานานกว่า 12 สัปดาห์ ผู้สูงอายุทั้งหมดที่เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้มีอายุระหว่าง 55-75 ปี โดยกลุ่มแรกจะได้รับอาหารแคลอรี่ต่ำ และไม่ได้ดื่มน้ำใดๆก่อนมื้ออาหาร ส่วนกลุ่มที่สองได้รับอาหารแคลอรี่ต่ำเช่นกัน แต่ให้ดื่มน้ำสองแก้วก่อนรับประทานอาหารในแต่ละมื้อ เมื่อครบระยะ 12 สัปดาห์พบว่า กลุ่มที่ดื่มน้ำก่อนมื้ออาหารจะมีน้ำหนักลดลงเฉลี่ย 15.5 ปอนด์ในขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้ดื่มน้ำก่อนมื้ออาหารมีน้ำหนักลดลงเพียง 11 ปอนด์

จากการศึกษาก่อนหน้านี้ก็พบว่าคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุที่มีการดื่มน้ำสองแก้วก่อนรับประทานอาหาร จะช่วยให้ร่างกายได้รับแคลอรี่ในอาหารในมื้อนั้นๆลดลงไปประมาณ 75- 90 แคลอรี่ ศาสตราจารย์ Brenda Davy นักวิจัยอาวุโสจากเวอร์จิเนียเทคกล่าวว่า นี่เป็นการศึกษาครั้งแรกที่มีการทดลองแบบสุ่มโดยมีกลุ่มควบคุมในการใช้น้ำเพื่อการควบคุมน้ำหนัก เธอกล่าวว่า เหตุผลสำคัญที่น้ำช่วยในการลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เนื่องจากน้ำช่วยให้รู้สึกอิ่ม และในน้ำนั้นไม่มีแคลอรี่ใดๆนั่นเอง.....

ในขณะที่การดื่มน้ำสามารถทำให้คุณรู้สึกอิ่มได้โดยปราศจากแคลอรี่ก็จริง แต่การดื่มน้ำที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้เช่นกัน นักวิจัยกล่าว
“ผู้คนควรหันมาดื่มน้ำให้มากๆ หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อย และลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่สูงลง อันนี้เป็นวิธีง่ายๆในการช่วยควบคุมน้ำหนักได้ ศาสตราจารย์ Davy กล่าว

เครื่องดื่มควบคุมน้ำหนักและเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีสารให้ความหวานเทียมอาจช่วยให้ผู้คนลดปริมาณแคลอรี่และลดน้ำหนักลงได้ นักวิจัยกล่าว อย่างไรก็ตามศาสตราจารย์ Davy แนะนำว่า ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลผสมอยู่ เพราะมันมีปริมาณแคลอรี่ที่สูงมาก โดยทั่วๆไปเครื่องดื่มหนึ่งกระป๋องจะมีปริมาณน้ำตาลประมาณถึง 10 ช้อนชา เธออธิบาย.....

รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาวิจัยจากสถาบันสาธารณสุขและการวิจัยแหล่งน้ำ.....

Drinking water before meals helps dieting, says study

Drinking water before meals can help people to lose weight, says a US study. Water contains no calories and drinking it makes us feel full. Scientists from Virginia found that slimmers can lose an average of 5 lb extra if they drink two glasses of water three times a day before meals. The researchers presented their findings at the National Meeting of the American Chemical Society in Boston.

They tested the theory on 48 older adults, split into two groups, over 12 weeks. All adults who took part in the study were aged 55 to 75. The first group followed a low-calorie diet but did not drink any extra water before meals. The second group followed the low-calorie diet but also drank two glasses of water before each meal. Over the course of 12 weeks, those drinking water lost about 15.5 lbs while the others lost about 11lbs.
A previous study found that middle-aged and older people who drank two glasses of water before eating a meal ate between 75 and 90 fewer calories during that meal. Professor Brenda Davy, senior author of the study, from Virginia Tech, said it was the first randomised controlled trial looking at water consumption and dieting. She said the reason water may be so effective is because it fills up the stomach with a liquid that has no calories.

While drinking water can make you feel full on zero calories, say researchers, too much water can also lead to serious health problems. "People should drink more water and less sugary, high-calorie drinks. It's a simple way to facilitate weight management," Professor Davy said.
Diet drinks and other drinks with artificial sweeteners may also help people reduce their calorie intake and lose weight, researchers said. However, Professor Davy advised against drinks sweetened with sugar, because they are high in calories. A regular can of fizzy drink contains about 10 teaspoons of sugar, she explained.
The study was funded by the charity, The Institute for Public Health and Water Research.
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 5 บทความ ไทย-อังกฤษความเห็น (0)