ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : การมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการกลุ่มโรงงานผลิตน้ำพริกแม่สุสุดใจ ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (ลงพื้นที่ครั้งที่ 3)

ประวัติความเป็นมาของโรงงานน้ำพริกแม่ส.สุดใจ


เริ่มจากที่แม่สุดใจชอบทำน้ำพริกเป็นชีวิตจิตใจจึงมีการลองทำน้ำพริกสูตรต่างๆมีการลองผิดลองถูกบ้างจึงได้สูตรน้ำพริกที่ได้รับมาตรฐานแล้วแม่สุดใจชอบทำน้ำพริกให้แขกบ้านแขกเรือนทานจนเป็นที่ติดใจ แม่สุดใจเริ่มมีความคิดที่จะสร้างรายได้โดยการทำพริกขายแต่ก่อนจะสร้างเป็นโรงงานแม่สุดใจได้ขายน้ำพริกอยู่หน้าบ้านโดยตักใส่ถุง ถุงละ5บาท10บาท จนกระทั่งน้ำพริกของแม่สุดใจเป็นที่นิยมในระแวกนั้น ลูกชายของแม่สุดใจเลยตัดสินใจสร้างเป็นโรงงานผลิตน้ำพริกขึ้นมา และนำคนในพื้นที่มาเป็นพนักงาน นอกจะสร้างรายได้ให้ครบครัวแล้วยังจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : การมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการกลุ่ม : กรณีศึกษา กลุ่มน้ำพริกแม่ส. สุดใจ ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมความเห็น (0)