The time you enjoy wasting is not wasted time.

The time you enjoy wasting
is not wasted time.

หากคุณปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างมีความสุข

นั่นแปลว่าคุณไม่ได้ปล่อยเวลาให้ว่างเปล่าแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปลี่ยนชีวิตให้คิดบวกความเห็น (0)