​อานิสงส์ของการบรรพชาเป็นสามเณร

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อานิสงส์ของการบรรพชาเป็นสามเณร พระพุทธองค์ตรัสว่า

๑.ถ้าบวชแล้วปฏิบัติดี เมื่อตายจากความเป็นคนด้วยจิตอันมีกุศลธรรมดาๆยังไม่ได้ฌาน ท่านผู้นั้นจะเสวยความสุขบนสวรรค์ ๓๐ กัป
๒.บิดามารดาของสามเณรรูปนั้น จะได้อานิสงส์ทันที โดยไม่ต้องอนุโมทนา เมื่อตายจากความเป็นคนด้วยจิตอันมีกุศลธรรมดาๆยังไม่ได้ฌาน บิดา มารดาของสามเณรผู้นั้นจะเสวยความสุขบนสวรรค์คนละ ๑๕ กัป
๓.ผู้ที่ช่วยงานบวช ทั้งช่วยด้วยแรงกายก็ดี ด้วยทรัพย์ด้วยปัจจัยก็ดี
เมื่อตายจากความเป็นคนด้วยจิตอันมีกุศลธรรมดาๆยังไม่ได้ฌาน ท่านผู้นั้นจะเสวยความสุขบนสวรรค์คนละ ๘ กัป(นี่หมายถึงบวชสามเณร ๑ รูปนะ ถ้า ๓๐ รูปก็เอา ๓๐ คูณ ๘ เท่ากับ ๒๔๐ กัปทีเดียว)
๔.ผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพบวชสามเณรที่ไม่ใช่ลูกของตน เมื่อตายจากความเป็นคนด้วยจิตอันมีกุศลธรรมดาๆยังไม่ได้ฌาน ท่านผู้นั้นจะเสวยความสุขบนสวรรค์คนละ ๑๒ กัป
(๑ กัป คือเวลาอันยาวนานอุปมาว่ามีภูเขาลูกหนึ่งสูง ๑ โยชน์ คือ ๑๖ กิโลเมตร ๑๐๐ ปีเอาผ้ามีเนื้ออ่อนเหมือนสำลีมาเช็ดยอดภูเขานั้น ๑ ครั้ง จนภูเขาสึกกร่อนราบเรียบเสมอพื้นดิน เมื่อใดนั่นแหละนับเป็นเวลา ๑ กัป)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)