3

รายงานชิ้นหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงโทษของกาแฟ โดยการศึกษาของ Dr.Liwei Chen แห่ง Louisiana State University ได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 170,000 คน พบว่าผู้ทีดื่มกาแฟวันละประมาณ 1-3 แก้วมาเป็นเวลานาน จะมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง เขาจึงแนะนำว่า สำหรับผู้ที่กังวลเรื่องความดันโลหิตของตนอยู่แล้วนั้น ควรลดการดื่มกาแฟลงมาสักหน่อยก็จะดีไม่น้อยทีเดียว

The report linking consumption of one to three cups of coffee a day with a slightly increased risk of high blood pressure came from Dr. Liwei Chen, assistant professor of epidemiology at the Louisiana State University School of Public Health, using data from six studies that included more than 172,000 participants."Based on our results, long-term coffee drinking might be a risk factor for hypertension, but the effect is very moderate," Chen said. "We definitely need more research and evidence to clarify our findings based on the meta-analysis of published prospective studies. Meanwhile, I think it is important for people to consider lowering their coffee drinking if they are concerned about their blood pressure."

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แปลเพิ่ม5เรื่องความเห็น (0)