เรื่องที่ 5

ภาวะโลกร้อนคืออะไร?

ภาวะโลกร้อน คือ การที่โลกร้อนขึ้น (อุณหภูมิสูงขึ้น) เกิดขึ้นเมื่อก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์, ไอน้ำ, ไนตรัสออกไซด์ และมีเทน) ดักจับความร้อน และแสงจากดวงอาทิตย์ในชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น และทำร้ายคน, สัตว์ และพืชเป็นจำนวนมาก หากสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ ก็จะต้องตายในที่สุด

What is global warming?

Global warming is when the earth heats up (the temperature rises). It happens when greenhouse gases (carbon dioxide, water vapor, nitrous oxide, and methane) trap heat and light from the sun in the earth’s atmosphere, which increases the temperature. This hurts many people, animals, and plants. Many cannot take the change, so they die.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แปล 5 เรื่องความเห็น (0)