ขั้นตอนการไปผ่อนผันทหารสำหรับนักศึกษา มข.

นักศึกษาชายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกิดปี พ.ศ. 2539 หรือปีก่อนหน้านั้น ที่ดำเนินการยื่นผ่อนผันการตรวจเลือกฯทหารไปแล้ว ให้ไปดำเนินการผ่อนผันในวันตรวจเลือก ตามที่ระบุไว้ใน สด.35 นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)