รางวัลพานแว่นแก้ว 2560 # บทกวี เรื่องสั้น ก่อน 28-4-60 นะครับความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากๆ ค่ะ