การเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณ


วางแผนการเงินก่อนเกษียณต้องแบ่งสรรเงินอย่างเหมาะสม


ดิฉันจะแบ่งสรรออมฝากธนาคาร 30% ของเงินเดือนในปัจจุบันเนื่องจากคิดว่ามีความเสี่ยงต่ำ ดอกเบี้ยก็ได้น้อยแต่มีความปลอดภัย และจัดเงินก้อนนี้ไว้เพื่อเป็นกองทุนค่ารักษาพยาบาลในวัยเกษียณ

เงินอีก30%ไป ดิฉันจะซื้อหุ้นหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ แถมยังได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย

และอีก20% จะเอาไปซื้อพันธบัตร ระยะสั้นไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและซื้อประกันชีวิตเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนในระยะปานกลาง-ยาว

และส่วนที่เหลือจะจัดรายจ่ายที่ใช้ในการดำเนินชีวิตอยู่ ในปัจจุบัน การวางแผนเงินก้อนนี้ต้องวางแผนอย่างใส่ใจเพราะถ้าจัดสรรดีอาจมีเงินเหลือไปฝากออมได้

ดิฉันจะกระจายเงินของเราลงไปหลายๆ ตัว ที่ความเสี่ยงโดยรวมเรายังยอมรับได้ พออายุมากเข้าก็ปรับลดกลุ่มเสี่ยงสูงลง เพิ่มสัส่วนในสินค้ากลุ่มเสี่ยงต่ำให้มากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุความเห็น (0)