ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตกกรณีศึกษา เรื่อง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านต้นลาน ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ( ครั้งที่ 3 )

ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตกกรณีศึกษา เรื่อง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านต้นลาน ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขยะคืออะไร ??

ขยะ คือ สิ่งต่าง ๆ ที่ผู้คนไม่ต้องการและทิ้งมันไปขยะมีมากมายหลายรูปแบบทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลว ทั้งที่ย่อยสลายได้ และย่อยสลายไม่ได้ เช่นพวกเศษใบไม้ที่ร่วง ก็ถือเป็นขยะเช่นกัน

ข้อมูล คำพูดของลุง สุคลธ์


ขยะเกิดขึ้นได้อย่างไร ???

ขยะส่วนมากเกิดขึ้นมาจากผลของการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ในแต่ละวัน วันหนึ่ง ๆ มีสิ่งของต่าง ๆ ที่เหลือใช้และถูกทิ้งในปริมาณที่มากมายจนเกิด ปัญหาขยะล้นเมือง จะเห็นได้แทบทุกพื้นที่ ที่มีมนุษย์อาศัยอยู่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษา เรื่อง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านต้นลาน ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมความเห็น (0)