ปรากฏการณ์เรือนกระจก คืออะไร?

ปรากฏการณ์เรือนกระจก คืออะไร?

ปรากฏการณ์เรือนกระจก คือ การที่อุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจากความร้อนและแสงอาทิตย์ถูกดักจับไว้ในชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งเหมือนกับการที่ความร้อนถูกดักจับไว้ในรถยนต์ ในวันที่อากาศร้อยมากวันหนึ่ง รถจะร้อนมากขึ้นเมื่อจอดรถไว้ในที่จอดรถกลางแจ้ง ทั้งนี้ เนื่องจากความร้อนและแสงจากดวงอาทิตย์สามารถเข้าไปภายในรถ โดยผ่านทางกระจก แต่ไม่สามารถกลับออกมาได้ และนั่นก็คือ สิ่งที่ปรากฏการณ์เรือนกระจกมีผลกระทบต่อโลก ซึ่งคือการที่ความร้อนและแสงจากดวงอาทิตย์เข้ามายังชั้นบรรยากาศแต่ไม่สามารถกลับออกไปได้ และส่งผลให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น

บางครั้งอุณหภูมิสามารถเปลี่ยนไปในทิศทางที่ช่วยพวกเรา ปรากฏการณ์เรือนกระจกทำให้โลกมีความเหมาะสมเพื่อให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ หากไม่มีปรากฏการณ์เรือนกระจกแล้ว โลกอาจจะหนาวเย็นจนถึงจุดเยือกแข็ง หรือในทางกลับกันโลกอาจจะร้อนจนเกิดการเผาไหม้ โลกอาจจะหนาวเย็นในเวลากลางคืนเนื่องจากดวงอาทิตย์ตกดิน เราอาจจะไม่ได้รับความร้อนและแสงจากดวงอาทิตย์เพื่อให้กลางคืนมีความอุ่น ในระหว่างวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อน โลกอาจจะไหม้ เนื่องจากดวงอาทิตย์ขึ้นโดยไม่มีชั้นบรรยากาศเพื่อช่วยกรองความร้อน ดังนั้น คน พืช และสัตว์ อาจจะต้องรับแสงแดดและความร้อนจากดวงอาทิตย์ทั้งหมด

แม้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกจะช่วยให้มนุษย์ดำรงชีพอยู่บนโลกได้ แต่หากมีก๊าซมากจนเกินไป ก็จะทำให้โลกร้อนขึ้น พืช, สัตว์หลายชนิด และคนก็จะตาย ซึ่งอาจจะตายเนื่องจากการที่มีอาหารน้อยลง (พืชอย่าง ข้าวโพด, ข้าวสาลี และผักและผลไม้อื่นๆ) อาจเกิดจากการที่พืชไม่สามารถทนกับความร้อนได้ ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้พวกเรามีอาหารไว้รับประทานน้อยลง นอกจากนี้ ยังเป็นการจำกัดปริมาณอาหารของสัตว์ โดยการที่มีอาหารลดน้อยลง คน, พืช และสัตว์ ทั้งหมดนี้อาจจะต้องตายเนื่องจากความหิวโหย

What is the greenhouse effect?

The greenhouse effect is when the temperature rises because the sun’s heat and light is trapped in the earth’s atmosphere. This is like when heat is trapped in a car. On a very hot day, the car gets hotter when it is out in the parking lot. This is because the heat and light from the sun can get into the car, by going through the windows, but it can’t get back out. This is what the greenhouse effect does to the earth. The heat and light can get through the atmosphere, but it can’t get out. As a result, the temperature rises.

Sometimes the temperature can change in a way that helps us. The greenhouse effect makes the earth appropriate for people to live on. Without it, the earth would be freezing, or on the other hand it would be burning hot. It would be freezing at night because the sun would be down. We would not get the sun’s heat and light to make the night somewhat warm. During the day, especially during the summer, it would be burning because the sun would be up with no atmosphere to filter it, so people, plants, and animals would be exposed to all the light and heat.

Although the greenhouse effect makes the earth able to have people living on it, if there gets to be too many gases, the earth can get unusually warmer, and many plants, animals, and people will die. They would die because there would be less food (plants like corn, wheat, and other vegetables and fruits). This would happen because the plants would not be able to take the heat. This would cause us to have less food to eat, but it would also limit the food that animals have. With less food, gradually, people, plants, and animals would all die of hunger.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 15บทความ ไทย-อังกฤษความเห็น (0)