เรื่องที่ 12

12. เราไม่อาจตัดสินใจแทนคนอื่นได้เราจึงไม่ควรปล่อยให้คนอื่นมาตัดสินใจแทนเราเช่นกันเพราะฉะนั้น จงทำตามหัวใจเรียกร้องเถอะ

12. can't make someone else's choices so you shouldn't let someone else make yours.Follow your heart.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Carecareความเห็น (0)