สิ่งที่เรามองข้าม

ทุกวันนี้เรามีตึกสูงขึ้น มีถนนกว้างขึ้นแต่ความยับยั้งใจน้อยลง
เรามีบ้านใหญ่ขึ้น แต่ตระกูลของเรากลับเล็กลง
เรามียาใหม่ ๆ มากขึ้น แต่สุขภาพอนามัยกลับแย่ลง
เรามีความรักน้อยลง แต่มีความริษยามากขึ้น
เราไปถึงโลกพระจันทร์มาแล้ว แต่เรากลับพบว่า
แค่การข้ามถนนไปทักทายเพื่อนบ้านกลับยากลำบาก...
เราพิชิตห้วงอวกาศมาแล้ว แต่แค่ห้วงในหัวใจกลับไม่อาจสัมผัสถึง
เรามีรายได้สูงขึ้น แต่ศีลธรรมกลับตกต่ำลง
เรามีอาหารดี ๆ มากขึ้นแต่สุขภาพแย่ลง
ทุกวันนี้ทุกบ้านมีคนหารายได้ได้ถึง 2 คน แต่การหย่าร้างกลับเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น...จากนี้ไป...ขอให้พวกเรา อย่าเก็บของดี ๆ ไว้โดยอ้างว่าเพื่อโอกาสพิเศษ
เพราะทุกวันที่เรายังมีชีวิตอยู่คือ "โอกาสที่พิเศษสุด" แล้ว
จงแสวงหา การหยั่งรู้
จงนั่งตรงระเบียงบ้านเพื่อชื่นชมกับการมีชีวิตอยู่ โดยไม่ใส่ใจกับความ...อยาก....
จงใช้เวลากับครอบครัว เพื่อนฝูงคนที่รักให้มากขึ้น...
กินอาหารให้อร่อย ไปเที่ยวในที่ที่อยากจะไป
ชีวิตคือโซ่ห่วงของนาทีแห่งความสุขไม่ใช่เพียงแค่การอยู่ให้รอด
เอาแก้วเจียระไนที่มีอยู่มาใช้เสีย
น้ำหอมดี ๆ ที่ชอบ จงหยิบมาใช้เมื่ออยากจะใช้
เอาคำพูดที่ว่า...สักวันหนึ่ง...ออกไปเสียจากพจนานุกรม
บอกคนที่เรารักทุกคนว่าเรารักพวกเขาเหล่านั้นแค่ไหน
อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง ที่จะทำอะไรก็ตามที่ทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้น
ทุกวัน ทุกชั่วโมง ทุกนาที มีความหมาย
เราไม่รู้เลยว่าเมื่อไรมันจะสิ้นสุดลง
และเวลานี้...
ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีเวลาที่จะ copy ข้อความนี้ไปให้คนที่คุณรักอ่าน…… แล้วคิดว่า….สักวันหนึ่ง………..ค่อยส่ง.. จงอย่าลืมคิด
ว่า..สักวันหนึ่ง...วันนั้น คุณอาจไม่มีโอกาสมานั่งตรงนี้เพื่อทำอย่างที่คุณต้องการอีกก็ได้


Today we have taller buildings. There is a broader road, but less restrained.

We have bigger house But our family is smaller.

We have more new medicines but health is getting worse.

We have less love. But there is more jealousy.

We reached the moon. But we found that.

Just crossing the street to greet the neighbors is hard ...

We conquered the space already. But only in the heart can not touch.

We have higher income. But morality is down.

We have better food but worse health.

Every day, every home earns up to two people, but the divorce is growing.

So ... from now on ... let us Do not keep good by claiming that for special occasions.

Because every day we are alive. "Special opportunity"

Seek intros

Sit on the balcony to admire the living. Without paying attention ...

Spend time with family Dear friends, more ...

Eat delicious food Go to the place you want to go.

Life is a chain of moments of happiness, not just survival.

Remove the existing cut glass.

Perfume good to use when you want to use.

Take the words ... one day ... away from the dictionary.

Tell people we love how we love them.

Do not give up the race day. To do anything that makes us happier.

Every day, every hour, every minute is meaningful.

We do not know when it will end.

And this time ...

If you think you do not have time to copy this message to your loved ones ...... Then think ... one day ......... .. send it .. Remember to think

One day ... that day You may not have the opportunity to sit here to do what you want.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิ่งที่้เรามองข้ามความเห็น (0)