เห็นแก่ตัว

หนอนกินผัก

สุนัขกัดรองเท้า

เป็นความเห็นแก่ตัวหรือ

ถ้ามันไม่รู้ว่าสิ่งที่มันกำลังทำนั้นผิด

ปลากัดกินลูกน้ำ

กาฝากเกาะกิ่งไม้

เป็นความเห็นแก่ตัวหรือ

ถ้ามันมีโอกาสเลือกได้ มันจะทำเช่นนั้นหรือ

ชาวนาถอนหญ้าในนาข้าว

ข้าศึกประหัตประหารกันในสมรภูมิ

นี่ก็เรียกว่าความเห็นแก่ตัวหรือ

ถ้าหน้าที่ไม่บังคับ เขาก็คงหลีกเลี่ยงไม่ทำแล้ว

กระทำเถิดถ้ามันจำเป็นต้องกระทำ

เพื่อความอยู่รอดของชีวิตเฉพาะหน้า

จงเป็นปรกติสุขเถิด

ถ้ามิได้กระทำเกินกว่า ความจำเป็น

มีแค่คนซึ่งไม่เข้าใจตนเองเท่านั้นที่พยายามทำให้ผู้อื่นเข้าใจตน

Worm eating vegetables

Biting shoes

Is selfish

If it does not know what it is doing wrong.

Fish eat fish

Parasitic island branches

Is selfish

If it has a chance to choose. Will it do that?

Farmers pull grass in rice fields.

The enemy persecuted on the battlefield.

This is also called selfishness.

If the duty is not mandatory He would have avoided it.

Do it if it is necessary.

For the survival of life.

Be happy

If not done beyond necessity.

Only people who do not understand themselves are trying to make others understand themselves.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เห็นแก่ตัวความเห็น (0)