ผลงานของความรัก

ไม่มีใครทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่าง

แต่ในสิ่งที่สามารถทำได้นั้น
มนุษย์ที่แท้จริง
ย่อมไม่รีรอที่จะกระทำอย่างจริงจัง
ถ้าจะกระทำ
จงกระทำด้วยความรักที่จะกระทำ
อย่ากระทำเพื่อหวังผลของการกระทำ
ผลงานที่สำเร็จลงด้วยความรัก
แม้ดูประหนึ่งง่ายๆ
แต่ก็ยิ่งใหญ่ และงดงามสำหรับผู้มีความรัก
แม้นปราศจากความรักเสียแล้ว
ถึงงานจะสำเร็จ
แต่ก็สำเร็จอยู่ในความล้มเหลว
ด้วยว่าผลของงานนั้น
ไร้ความรักฉาบทา

การทำสิ่งใดเพื่อวันข้างหน้าต้องไม่ให้เสียปรกติสุขในวันนี้

No one can do anything.

But what can be done.

True man

I will not hesitate to act seriously.

To act

Do it with love to act.

Do not act to the effect of action.

The work is done with love.

Even a simple look.

But it's great And gorgeous for those who love.

Even without love.

The job will be successful.

But it succeeded in failing.

The result of that work.

No love putty

Doing anything for the day ahead must not be so bad today happiness.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลงานของความรักความเห็น (0)