เรื่องที่ 10

ต้นโอ๊คกับต้นอ้อ

ณ ริมบึงน้ำแห่งหนึ่ง มีต้นโอ๊คต้นใหญ่ขึ้นอยู่ริมฝั่ง และมีต้นอ้อขึ้นอยู่ริมน้ำ เมื่อลมพัดมา ต้นอ้อก็ไหวเอนไปตามลม ต้นโอ๊คเห็นเช่นนั้นจึงพูดขึ้นว่า "แค่ลมพัดเบาๆ เจ้าก็โอนเอนเสียแล้ว ช่างไม่มีความกล้าหาญเอาเสียเลย ไม่เหมือนข้า ตั้งตรงไม่หวั่นไหวต่ออะไรทั้งนั้น"
ในคืนนั้นเอง ก็เกิดพายุพัดรุนแรงมาก ต้นโอ๊คพยายามยืนต้านพายุแต่ก็ต้านไม่ไหว จึงหักโค่นลง ส่วนต้นอ้อนั้นเอนลู่ตามแรงพายุ และเมื่อพายุผ่านไป ต้นอ้อก็กลับชูใบขึ้นเช่นเดิม
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : โอนอ่อนตามสถานการณ์ ดีกว่าก้าวร้าวจนเกิดอันตราย

The Oak And The Reeds

At some pond, there were a very large oak stood near some reeds. When the wind blew, the reeds bowed low in the wind. The oak said “You are so weak, my friend. Only the light breeze, you couldn’t even stand up.” “ Unlike, I’m not scared of anything. I stand upright when the wind blows” the oak continued. On the night, the great storm came and the oak fought against the storm. After all his effort, he still could not stand against the wind. Finally, the oak fell but the reeds were survived.
Moral of the story: It is better to be bending than to be broken.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแปลบทความ 15 เรื่องความเห็น (0)