คำพ่อสอน

"... ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝน เพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ยากลำบาก

ไปประสบอุปสรรคใด ๆ ถ้าไม่มีความอดทน ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้

เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี

และมีความเข้มแข็งในกาย ในใจ ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ นั้นได้ ความเข้มแข็งในใจนั้น หมายความว่า

ไม่ท้อถอย และไม่เกิดอารมณ์มาทำให้โกรธ อารมณ์นั้นก็คือ ความโกรธ ความฉุนเฉียว ความน้อยใจ

ทั้งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คิดไม่ออก ..."

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๘

"... This strength in the mind is important to practice. Because if you have a difficult life.

To suffer any obstacle without patience, no knowledge, no way to overcome obstacles.

Because if you encounter obstacles. There is nothing to help us. But if there is knowledge. Have a good man

And strength in the mind is able to overcome the obstacles that strength in the heart means.

Do not be discouraged and do not emotionally irritate. Emotion is anger, resentment, anger.

This is what makes me think ... "

Royal Speech given to the teachers and students of Rajavinit School.

October 31, 1975

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำพ่อสอนความเห็น (0)