เรื่องที่10

ประชาชนกำลังยืนเป็นแถวยาวหลายแถวในทั่วทั้งอเมริกา แถวยาวนั้นคือแถวว่างงาน แถวว่างงานคือประชาชนที่ไม่มีงานทำ ประชาชนชาวอเมริกันหลายล้านคนไม่มีงานทำ พวกเขาเคยมีงานทำแต่พวกเขาได้รับการเลิกจ้างแล้ว พวกเขาได้รับการเลิกจ้างงานเพราะว่า เศรษฐกิจตกต่ำ เศรษฐกิจตกต่ำ(ถดถอย)นั้นเกิดในประเทศอเมริกา,จีน,ยุโรป,ทั่วทุกมุมโลก เศรษฐกิจตกต่ำมันคืออะไร? เศรษฐกิจตกต่ำเป็นช่วงเวลาเมื่อคนมีเงินเพียงน้อยนิด พวกเขา(ประชาชน)ไม่ซื้อสิ่งของต่างๆ

People are standing in long lines all over America. The long lines are unemployment lines. Unemployment lines are for people who have no jobs. Millions of Americans have no jobs. They used to have jobs. But they got laid off. They got laid off because of the recession. The recession is in America. The recession is in China. The recession is in Europe. The recession is all over the world. What’s a recession? A recession is a time when people have only a little money. They don’t buy new things.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แปล15เรื่อง



ความเห็น (0)