เรื่องที่5

ดวงจันทร์อยู่ห่างไกลจริงหรือครับ? คริสถามพ่อของเขา พ่อของเขาจึงพูดว่า นั่นเป็นคำถามที่ดี พ่อพูดต่ออีกว่า ดวงจันทร์อยู่ไม่ไกลจากดวงอาทิตย์ แล้วดวงอาทิตย์อยู่ไกลไหมครับ? คริสถามอีก พ่อของเขาจึงพูดว่า นั่นเป็นคำถามที่ดี พ่อจึงพูดต่ออีกว่า ดวงอาทิตย์เป็นสิ่งที่ไกลกว่าดวงจันทร์ พ่อเรียนรู้จากในโรงเรียนมาใช่ไหม? คริสถาม พ่อพูดว่า ใช่! พ่อเรียนรู้มาจากในโรงเรียน คริสถามอีกว่า แต่พ่อลืมมันไปแล้วใช่ไหม?

'How far away is the moon?' Chris asked his dad. His dad said that was a good question. He said the moon was not as far away as the sun. 'How far away is the sun?' Chris asked. His dad said that was a good question. He said the sun was farther away than the moon. 'Did you have to learn this in school?' Chris asked. Dad said, 'Yes, I had to learn this in school.' Chris asked, 'But you forgot it?' Dad said, 'Yes, I forgot it.' Chris asked, 'Why did you forget it?'

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แปล15เรื่องความเห็น (0)