เรื่องที่2

2. Democrat Party leader Abhisit Vejjajiva has volunteered to spearhead efforts to break the current political deadlock by personally approaching key political figures to sell them on the ideas of reform.

หัวหน้า(ผู้นำ)พรรคประชาธิปัตย์ (นาย)อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อาสาที่จะเป็นผู้นำความพยายาม ที่จะข้ามไปให้พ้นภาวะเข้าตาจนทางการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้ โดยเข้าถึงบุคคลสำคัญทางการเมืองด้วยตัวเอง เพื่อขายความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความหมายการแปลความเห็น (0)