ความรัก

ความรักคือความพร้อมที่จะช่วยเหลือและรับผิดชอบ

ดังนั้นจึงเสียสละและกระทำได้บนความเบิกบานใจ
ความรักมีพฤติกรรมอันจำกัดรูปแบบมิได้
ดังนั้นจึงอยู่เหนือการอ้างอิง และวิจารณ์
ความรักไม่เรียกร้อง และไม่หวาดระแวง
ดังนั้นไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นล้วนมั่นใจในรักเสมอ
ความรักไม่อาจเสาะหา แต่ให้ได้ไม่รู้หมด
ดังนั้นยิ่งเสาะหายิ่งหาไกล ยิ่งให้ยิ่งมีมากขึ้น
ความรักทำลายความกลัว และความเศร้าหมอง
ดังนั้นจึงปลดเปลื้องพันธนาการแห่งความลุ่มหลง
ความรักเป็นสัมพันธภาพที่เหนือกว่าพันธะทั้งมวล
ดังนั้นความรักเท่านั้นที่จะสร้างสันติภาพขึ้นได้
ความรักหล่อเลี้ยง และเป็นพลังที่แท้จริงของชีวิต
ดังนั้นไร้รัก ชีวิตก็ย่อมจืดชืด และสิ้นคุณค่า

ความรักย่อมไม่ปฏิเสธสิ่งใดแม้กระทั่งความเกลียด

Love is ready to help and be responsible.

So sacrifice and do it with joy.

Love has limited behavior.

So it is above the reference and criticism.

Love does not demand And not paranoid

So whatever happens, always be in love always.

Love can not find But do not know.

So the more you seek, the far The more you have.

Love destroys fear And sadness

So it relieves the bond of envy.

Love is the superiority of all bonds.

So love can only make peace.

Love nourish And the true power of life.

So no love Life is always dull. And end the value

Love does not deny anything, even hate.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรักความเห็น (0)