อาชีพหลังเกษียณ

มะลิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วัยเกษียณ เป็นวัยที่ต้องเกษียณออกจากการทำงานเพื่อพักผ่อนอยู่บ้าน ซึ่งแต่ละคนก็มีชีวิต

ไลฟ์สไตล์ในวัยเกษียณแตกต่างกันออกไป บ้างก็หันหน้าเข้าวัด มีความสุขกับการเลี้ยงหลาน ๆ

และเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยว แต่เชื่อว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยเกษียณหลาย ๆ คน ไม่ได้ต้องการการหยุดพัก

นั่ง ๆ นอน ๆ อยู่กับบ้าน และไม่ต้องากรให้ตัวเองเป็นภาระต่อลูกหลาน

ดังนั้น การมีอาชีพเสริมทำในช่วงวัยเกษียณ จึงเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุในวัยเกษียณ

รู้สึกผ่อนคลาย ไม่เหงา และภาคภูมิใจในตัวเอง อาชีพเสริมหลังเกษียณที่น่าสนใจในวัยเกษียณ มีดังต่อไปนี้

1.เพาะต้นไม้จำหน่าย

ผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณหลาย ๆ คนอาจชื่นชอบที่ได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ หรือบางคนรักการ

ปลูกและดูแลต้นไม้อยู่แล้ว ชีวิตหลังเกษียณจึงถือเป็นโอกาสได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการ

เพาะต้นไม้สำหรับจำหน่าย โดยการเลือกปลูกต้นไม้ไม่ควรเลือกพืชที่ต้องใช้กำลังในการดูแลหรือ

พืชยืนต้นแต่ควรเลือกเพาะไม้ดอกจะดีกว่า เนื่องจากมีราคาสูง เพาะพันธุ์ง่ายและใช้เวลาไม่นาน

2.ทำอาหาร-ขนม

ผู้ที่เกษียณซึ่งมีพรสวรรค์ทางด้านการทำอาหารหรือขนมอยู่แล้วอาจเลือกเปลี่ยนงานอดิเรก

ที่ตนชอบเป็นงานเสริมสร้างรายได้ เนื่องจากว่าการจำหน่ายของกินเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ซึ่งง่ายและ

รวดเร็วที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การทำวุ้นกะทิจำหน่าย การทำขนมอบ การทำขนมไทยฝากวางจำหน่าย

ตามหน้าร้าน ซึ่งหากฝีมือการทำขนมหรืออาหารอร่อยก็อาจมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น สำหรับการทำขนม

หรืออาหาร ไม่ควรเลือกขนมที่ต้องใช้แรงมากจนเกินไป เนื่องจากไม่เหมาะสมกับวัย

ยกตัวอย่าง เช่น การทำขนมกวน ที่ต้องใช้แรงในการกวน เป็นต้น

3.ที่ปรึกษาบริษัทต่าง ๆ

สำหรับการเป็นที่ปรึกษาบริษัทนับว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจในวัยเกษียณ

แต่ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้ต้องมีความสามารถสูงหรือเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการของหน่วยงาน

ก่อนเกษียณอยู่แล้ว ซึ่งอาชีพนี้นับว่ามีรายได้ดีและเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตนเองได้อีกทางหนึ่ง

4.ผู้เขียนคอลัมน์ต่าง ๆ ในนิตยสาร

ผู้เกษียณที่มีฝีมือในด้านการเขียนหรือชอบอ่านหนังสือเป็นทุนเดิม อาจเลือกเขียนคอลัมน์

หรือบทความ เพื่อลงไปตีพิมพ์ในนิตยสารต่าง ๆ เนื่องจากว่าวัยเกษียณเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ชีวิต

ทุกรูปแบบย่อมมีข้อคิดที่สามารถสอนใจคนรุ่นใหม่ได้อย่างแน่นอน ซึ่งจะดีกว่าหรือไม่หากมีการ

ถ่ายทอดความรู้ออกเป็นตัวอักษรให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้นำไปปฏิบัติตาม

5.รับสอนพิเศษ

สำหรับผู้เกษียณที่เคยประกอบอาชีพครูมาก่อน การรับสอนพิเศษที่บ้านนับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

เพราะนอกจากจะใช้เวลาว่างที่สร้างมูลค่าได้แล้ว ยังถือเป็นการแบ่งปันความรู้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับการสอนพิเศษนั้นไม่ควรจำกัดเฉพาะการสอนเด็ก แต่อาจเลือกสอนผู้ใหญ่

เนื่องจากเป็นวัยที่พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ

6.ลงทุนในหุ้นปันผล

แม้ว่าวัยเกษียณจะไม่เหมาะกับตลาดหุ้นเท่าใดนักในความคิดของหลาย ๆ คน

เนื่องจากเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูงสูญเสียเงินต้น แต่หากผู้เกษียณเลือกหุ้นที่ดี มีปันผลสูงก็สามารถ

เป็นรายได้เสริมได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ผู้เกษียณควรหลีกเลี่ยงการเล่นหุ้นปั่นหรือหุ้นตามกระแส

เพราะอาจทำให้เกิดการขาดทุนและก่อให้เกิดความเครียดจนเกินไปได้อีกด้วย

7.ธุรกิจหยอดเหรียญ

ในปัจจุบันจะเห็นว่าธุรกิจหยอดเหรียญ เริ่มเข้ามามีบทบาทในทุกสังคมของประเทศไทย

เนื่องจากมีความสะดวกสบาย ซึ่งธุรกิจหยอดเหรียญนับว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุ

เพราะไม่เป็นภาระให้ต้องดูแลมากเกินไป โดยธุรกิจหยอดเหรียญที่น่าสนใจ ได้แก่ ตู้น้ำหยอดเหรียญ

เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ ตู้เติมเงินหยอดเหรียญ เป็นต้น

8.สร้างงานฝีมือ- งานศิลปะจำหน่าย

วัยเกษียณเป็นวัยที่มีสมาธิมากขึ้น ดังนั้นการสร้างงานศิลปะจึงไม่ใช่เรื่องยากและทำให้เกิด

ความเพลิดเพลินได้อีกด้วย สำหรับการสร้างงานฝีมือนั้นมีหลายงานด้วยกัน ได้แก่ การถักโครเชต์

การถักนิตติ้ง การทำดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น

ส่วนงานศิลปะก็ ได้แก่ การวาดภาพ การทำผ้าบาติก การทำสบู่เป็นรูปต่าง ๆ เป็นต้น

ซึ่งการเลือกงานฝีมือแต่ละอย่างต้องคำนึงถึงความชอบของผู้เกษียณเป็นหลัก เพราะหากได้ทำงาน

ตามความชอบแล้ว นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้แล้วยังเป็นการสร้างความสุขใจอีกด้วย

9.เกษตรกร

อาชีพเกษตรกรเหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณอย่างมาก เนื่องจากเป็นวิถีชีวิตที่ได้ใกล้ชิดกับ

ธรรมชาติ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสุขและความเพลิดเพลิน แต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรเลือกอาชีพเกษตรกรที่หนัก

จนเกินไป แต่ควรเลือกเป็นอาชีพที่เหมาะกับกำลังและแรงกายของตน เช่น การเพาะสัตว์เลี้ยง

การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ เป็นต้น

10.ซื้อห้องเช่า ห้องแถว

หากเป็นผู้เกษียณที่พอมีเงินเก็บอยู่สักหน่อย อาจซื้อห้องแถวหรือห้องเช่าไว้เป็นสมบัติของตนเอง

และเก็บเงินค่าเช่าเพื่อเป็นรายได้ในแต่ละเดือน ซึ่งการหารายได้เสริมในลักษณะนี้เหมาะกับผู้สูงวัยที่

สุขภาพไม่แข็งแรงเท่าใดนัก เนื่องจากไม่ต้องทุ่มเทเวลาให้กับงานมากเกินไปจนเสียสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม การมีสุขภาพที่ดีถือเป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงเสมอ อาชีพเหล่านี้ทำเพื่อ

แก้เหงามากกว่าที่จะเอาจริงเรื่องผลกำไร เราจึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับความชอบ ความถนัด

และเหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเอง หรือเลือกที่จะนำเงินไปฝากธนาคารและใช้ดอกเบี้ย

มาเป็นรายได้ก็ถือว่าน่าสนในไม่น้อยเช่นกัน


แหล่งที่มา http://pr.prd.go.th/nakhonnayok/ewt_news.php?nid=6...

https://moneyhub.in.th/article/retirement-jobs/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ความเห็น (0)