พัฒนาสังคมและชุมชน

three p
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กศน.ตำบลราชคราม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตำบลราชคราม ร่วมกับตำบลบางไทร ตำบลโคกช้าง ตำบลหน้าไม้ ตำบลเชียงรากน้อย ตำบลบ้านแป้ง ตำบลบ้านม้า ตำบลโพแตง

จัดอบรมให้ความรู้ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ณ กศน.ตำบลราชคราม เป้าหมาย ประชาชนผู้สนใจ จำนวน ๒๐ คน

ศึกษาดูงาน วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านน้ำทรัพย์) หมู่ที่ ๙ ตำบลแก่งกระจาน

อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

เป้าหมาย ประชาชนผู้สนใจ จำนวน ๑๐ คน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยความเห็น (0)