พัฒนาทักษะชีวิต

three p
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กศน.ตำบลราชคราม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ กศน.ตำบลราชคราม ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป้าหมาย ประชาชน จำนวน ๒๕ คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยความเห็น (0)