การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอล

Digital Economy คือ ยุคของเศรษฐกิจดิจิตอล ที่เทคโนยีจะมีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมาก ซึ่งมีอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าให้กับชีวิตของประชาชนทุกคน เศรษฐกิจดิจิตอลยังส่งผลต่างๆถึงธุรกิจ เช่น การช่วยลดต้นทุน ช่วยเพิ่มความสะดวกสะบายในการสื่อสารกับลูกค้าโดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ซึ่งทำได้ง่าย และรวดเร็ว เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ค่ะ จึงต้องหาวิธีการในการปรับตัวเพื่อจะใช้ชีวิตในยุคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. พยายามนำเทคโนโลยี มาใช้ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น เพื่อที่จะทำให้เราทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตลอดเวลา

2. ศึกษาข้อมูล ติดตามข่าวสาร อยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้เรารู้ทันตามกระแสต่างๆ

3. เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอล คนเริ่มสนใจในโลกออนไลน์มากขึ้น อาจใช้สื่อทางโลกออนไลน์ มาใช้ในการสร้างรายได้ เช่น การขายของทางออนไลน์ เป็นต้น

4. พัฒนาตนเองให้มีความสามารถหลายๆด้าน

การที่เทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิต ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นควรศึกษาให้รอบคอบถึงผลที่ตามมา และไม่ควรอยู่ในโลกออนไลน์ที่มากเกินไปจนไม่สนใจในสถานการณ์อย่างอื่น หรือใช้ในทางที่ผิด เช่น การหลอกลวงทางออนเตอร์เน็ต การโจรกรรมข้อมูล เป็นต้น จนทำให้เกิดผลเสียต่างๆตามมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกร็ดความรู้ทางการเงินความเห็น (0)