งานอำลาสถาบัน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุถัมถ์ ๗

งานพิธีอำลาสถาบัน ประจำปี 2559 ถึงว่าเป็นพิธีที่มีความสำคัญต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่จะสำเร็จการศึกษาไป ทางโรงเรียนได้จัดงานวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนเจ้าพ่ออุปถัมภ์ 7ความเห็น (0)