สร้างพื้นหลังแบบ Gradient เป็นการทำพื้นหลังแบบง่ายๆคะ จะเรียกให้เข้าใจง่ายกว่านี้ก็คือ การทำพื้นหลังแบบไล่สีนั้นเองคะ

มีวิธีการดังนี้