หลักการใช้หุ่นจำลองและวิธีการเก็บรักษา

ต้องศึกษาหุ่นจำลองที่เหมาะสมทั้งขนาดรูปร่าง สี และสัญลักษณ์ต่างๆ ครูต้องศึกษาล่วงหน้าก่อนนำไปใช้สอน อธิบายเปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นจริง เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม หรือเข้ามาระยะไกล ควรใช้สื่ออื่นประกอบ เช่น แผนภูมิ แผนภาพ หุ่นจำลองบางชนิด จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย เปิดโอกาสให้ศึกษาค้นคว้า หาคำตอบจากหุ่นจำลองด้วยตัวเอง


การเก็บรักษา

สื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุสามมิติสามารถจัดทำได้หลายวิธี ได้ดังนี้

1.จัดทำเป็นกล่องเก็บสื่อ

2.จัดเก็บเป็นชั้นเป็นแผ่น

3.จัดเก็บเป็นม้วน

4.จัดเก็บเป็นชุดๆ มีซองใส่

5.จัดทำขอเกี่ยว สำหรับห้อยหรือแขวน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัสดุสามมิติความเห็น (0)