รู้จักไหม? OBPรักษาด้วยกิจกรรมการดำเนินชีวิต

Occupation Base Practice (OBP)

หมายถึงการปฏิบัติบำบัดโดยอิงกิจกรรมการดำเนินชีวิตของผู้รับบริการ

จากการศึกษาเคสของรุ่นพี่พบว่าการดำเนินการรักษาส่วนใหญ่เป็นOBP แต่ก็มีบางส่วนที่ยังไม่ใช่OBPทั้งหมด จึงควรวางแผนการรักษาให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ ตรงกับอาชีพที่ผู้รับบริการเคยทำ เพื่อให้มีคุณค่า และมีความหมายกับผู้รับบริการ จากเคสที่ศึกษาคุณลุงเป็นเกษตรกรทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ เป็นอ่อนแรงซีกขวา จึงต้องฝึกกำลังกล้ามเนื้อ ขั้นแรกก็ดูว่าผลกระทบของตัวโรคส่งผลต่อกิจกรรมการดำเนินชีวิตที่ผู้รับบริการทำเป็นประจำทุกวันอันไหนบ้าง แล้วจึงนำมาปรับใช้ในการรักษา ผู้รับริการมีความต้องการช่วยงานคนที่บ้าน ซักผ้า ขูดมะพร้าว บีบน้ำกะทิ คัดแยกข้าวสารเม็ดเสีย กรีดยาง คัดแยกผลไม้ จึงนำมาประยุกกับการฝึกกล้ามเนื้อต่างๆได้ การซักผ้าก็จะช่วยฝึกให้กล้ามเนื้อมือบีบและคลาย ขูดมะพร้ามและการคัดแยกผลไม้ ก็ฝึกการจับแบบSpherical grasp การคัดแยกเม็ดข้าวสาร เป็นการฝึกแบบTip

การฝึกก็ควรฝึกจากการสร้างสถานที่สมมติลองทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตให้มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้เพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะเริ่มทำจริง จากนั้นก็สังเกตปฏิกิริยาของผู้รับบริการจากการทำกิจกรรมในสถานที่จริงว่าเกิดความกดดันจากสิ่งแวดล้อมหรือเปล่า เกิดความเครียดจากการเข้าสังคมไหมเพราะการที่เราจะทำงานหรือกิจกรรมสักอย่างนึงได้ ไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยทางด้านร่างกายแค่เพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นกับปัจจัยทางด้านจิตใจด้วย เพราะความเครียดนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่างๆต่อผู้รับบริการได้

จากการฝึกแบบOBPส่งผลให้ผู้รับบริการสามารถมีพัฒนาด้านต่างๆได้ดีขึ้นง่ายขึ้น ทำให้ผู้รับบริการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีโดยไม่พึ่งคนในครอบครอบ การฝึกก็เป็นไปได้เร็วขึ้น แล้วพึ่งตัวเองได้เร็วขึ้นจากที่ฝึกโดยไม่ใช้OBPในตอนแรกก็ยังทำself-careยังไม่ได้ แต่ถ้าปรับเปลี่ยนมาใช้ OBPผู้รับบริการก็สามารถช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น เกิดผลดีต่างๆตามมามากมาย ทั้งกับตัวผู้รับบริการเองและคนรอบตัวผู้รับบริการด้วย

Occupation Base Practice (OBP) จึงควรจะนำมาปรับใช้ในการรักษาให้มาขึ้น และเพิ่มการให้ความรู้ในทุกๆด้านให้ทั่วถึงทุกโรงพยาบาล ให้เป็นที่รู้จักกับทุกคนการรักษาจะได้เป็นไปอย่างรวดเร็วง่ายดายมากยิ่งขึ้น จึงอยากให้ทุกคนหันมาใช้แนวทางรักษาแบบอิงกิจกรรมการดำเนินชีวิตกันให้มากขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการมีกำลังใจในการทำการรักษา ที่ดูมีเป้าหมายมากขึ้น และทำได้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำอย่างไรจะพัฒนาศักยภาพของบุคคลหรือประชาคมเหล่านี้ให้มีสุขภาวะอยู่เย็นเป็นสุขความเห็น (0)