ได้มีโอกาสร่วมเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นก็คราวนี้แหล่ะที่ได้ห่างหายไป 5 วัน ไปประชุมพูดคุยทำความเข้าใจกับคำว่า งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ก็แหม่นะ..

      คุยกันตั้งหลายสำนักกว่าจะจูนให้ไปในทิศทางเดียวกันได้ก็ต้องใช้ทุกกระบวนท่าเหมือนกันกับบรรดาเหล่าวิทยากร

      สำหรับผมแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้มันได้มองในมุมของชุมชนกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นผมว่า งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นมันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้คนในชุมชนได้มามีโอกาสในการพูดคุยกันท่ามกลางกระแสยุคเทคโนโลยี  ยุคของการแข่งขัน ที่ต่างคนตื่นเช้ามาก็ไปคนละทางในทิศทางที่โดนขีดไว้โดยสิ่งที่เรียกว่า"เงิน" แต่การพูดคุยอย่างเดียวคงไม่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้  กระบวนการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจึงได้เข้ามาเสริมในส่วนนี้เพื่อยกระดับในชุมชนได้พัฒนาศักยภาพของชุมชนขึ้นมา ทั้งการพูด  อ่าน ฟัง เขียน ตัดสินใจนำเสนอ บนฐานของข้อมูลที่มีอยู่จากการพูดคุย ไม่ใช่เป็นเพียงการพูดคุยแล้วปล่อยให้ข้อมูลล่องลอยไปกับลมปากอย่างเคย

                    .............มันคือการจัดการความรู้ดีๆนี่เอง...........