"โมเดลปลาทู"

  ติดต่อ

"โมเดลปลาทู" เป็นโมเดลอย่างง่าย ของ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ที่เปรียบการจัดการความรู้ เหมือนกับปลาทู หนึ่งตัวที่มี 3 ส่วน คือ 1. ส่วน " หัวปลา " (Knowledge Vision-KV) หมายถึง ส่วนที่เป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือ ทิศทางของการจัดการ ความรู้ โดยก่อนที่จะทำจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า " เราจะทำ KM ไปเพื่ออะไร ?" 2. ส่วน "ตัวปลา" ( Knowledge Sharing-KS) หมายถึง ส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้         เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม ให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม 3. ส่วน "หางปลา" (Knowledge Assets-KA) เป็นส่วนของ " คลังความรู้" หรือ " ขุมความรู้" ที่ได้จากการเก็บสะสม" เกร็ดความรู้" ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ตัวปลา" ซึ่งเราอาจเก็บส่วนของ " หางปลา" นี้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ICT ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็นความรู้ที่เด่นชัด นำไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไปขอขอบคุณ    http://www.siced.go.th/km/km.html      สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธรที่ให้ความรู้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM_class

หมายเลขบันทึก: 62546, เขียน: , แก้ไข, 2012-03-22 18:20:20+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)