มีอะไรดีๆใน KM ลอง click ข้างล่าง http://www.si.mahidol.ac.th/km/soft_learning.htm#