รพ.สุโขทัยปลอดบุหรี่ -1

ต่อเนื่องจากบันทึกที่แล้ว หลังจากระดมสมองผู้เกี่ยวข้องวางแผนงานกัน

เราตกลงจะแยกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของเจ้าหน้าที่รพ. และส่วนของผู้ใช้บริการ

เราคุยกันในทีมว่าจะค่อยๆทำแบบไม่กำหนดจุดสิ้นสุด และแต่ละครั้ง

เราจะได้ข้อมูลเพื่อวางแผนงานครั้งต่อไป

ทีมปลอดบุหรี่เรากำหนดนัดเจ้าหน้าที่ยานพาหนะก่อน เมื่อถึงเวลานัดหมาย

โชคไม่ดี เจ้าหน้าที่ออกไปกับรถหลายคน เหลืออยู่แค่ 2 คน

จึงตกลงย้ายมาที่งานซ่อมบำรุงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โชคเป็นของเรา ช่างอยู่กันเกือบครบ จึงจัดเวที ณ ตรงนั้นเลย

นั่งพูดคุยกันระหว่างเจ้าหน้าที่และทีมปลอดบุหรี่ เราให้ทุกคนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบุหรี่

ทีมพบว่าบางคนสูบ บางคนไม่สูบ บางคนเลิกได้และบางคนได้แค่พยายาม แต่บางคนกลับไม่อยากเลิก

ตรงนี้ทีมได้เปิดโอกาสให้ทุกคนเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงคนที่เลิกได้ ว่าทำได้อย่างไร

และมีอะไรเป็นแรงจูงใจ รวมถึงบางคนเล่าว่าทำไมถึงเลิกไม่ได้

ทีมได้เสริมสร้างความรู้ข้อเสียของบุหรี่และผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงชักจูงเจ้าหน้าที่ที่อยากเลิก

มาใช้บริการที่คลินิกอดบุหรี่

ใช้เวลาแลกเปลี่ยนความเห็นกันประมาณครึ่งชั่วโมงจึงยุติการสนทน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รพ.สุโขทัยปลอดบุหรี่



ความเห็น (0)